VELKOMMEN TIL TAKST I NORD

Kvalitet - Trygghet - Tillit

  Steienveien 238, 9360 BARDU

  Orgnr 921 011 598

Hvem er vi?

Frittstående og uavhengi Takstingeniør med lang erfaring tilknyttet NITO.

Tilsuttet Norsk Takst.

Vi dekker ALLE dine behov innen taksttjenester, byggekontroll og rådgivning.

Kvalitet - Trygghet - Tillit er våre varemerker.   

Takstområder

Verditakst

Verditaksten inneholder generelle opplysninger om eiendommens byggemåte, tekniske verdi samt låne- og markedsverdi.

Næringstakst

Næringstakst er en vurdering av eiendommens/næringsseksjonens markedsverdi.

Landbrukstakst

Landbrukstakster opprettes på grunnlag av rundskriv 3/2002 fra Landbruksdepartementet og tar kun for seg rent pantbare faste verdier innen landbruk.

Forhåndstakst

Taksten er en forhåndsvurdering av eiendommen og gjelder før eiendommen er bebygd og opparbeidet til komplett ferdigstillelse, med offentlig brukstillatelse, og utført slik som beskrtevet i takstdokumentet.

Reklamasjonsrapporter

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier.

Båtverdi og skadetakst

Vi kan levere verdivurdering, takst, og skaderapport til din fritidsbåt.
Maskinell tilstand, skrog skottgjennomganger. Utrustning og teknisk utstyr.

Maskinverdi og skadetakst

Taksering av landbruks-og anleggsmaskiner, vurdering av restverdi.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen.

Skadetakst

Nøytral vurdering av skadeomfang og kalkulasjon av kostnader for utbedring.
En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.

Skjønn

Skjønn benyttes ofte ved større skader/brannskader og i de tilfellene hvor det ikke finnes et fullstendig fysisk objekt å taksere, for eksempel etter en boligbrann.

Naturskade

Naturskader er skader forårsaket av for eksempel storm, flom, ras, skred og stormflo.

Tilstandsrapport

  Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen etter Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), og forskrift til avhendingslova! og DIBK sin veiledning! Befaringen utføres etter NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) og har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon.  

Huskeliste før takstmann kommer

Norsk Takst

Norsk Takst

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

DOKUMENTER TIL EGEN BOLIGER Kan DU få fra kommunen uten kostnad.

Kontakt oss

hCaptcha